Nowy regulamin karpmania.com

0
12
shrinkToFit

Drodzy Klienci,

Przekazujemy Wam nowy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży w karpmania.com z prośbą o zapoznanie się z jego treścią.

AM pro Ewa Kapuścińska jako administrator strony karpmania.com nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych Użytkowników Sklepu. Dlatego wprowadzamy zmiany do Regulaminu sklepu karpmania.com, dostosowujące jego postanowienia do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, oraz aktualizujemy naszą Politykę prywatności. Nowe dokumenty obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 r.

Pod tym adresem znajduje się nowy Regulamin sklepu karpmania.com, pod tym adresem zaktualizowana Polityka prywatności.

Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym AM pro Ewa Kapuścińska w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, na adres: AM pro, ul. Kościuszki 23 lok. 20, 62-800 Kalisz lub sklep@karpmania.com

shrinkToFit