List otwarty MTP w sprawie wydarzeń podczas Rybomanii Sosonowiec

0
13
shrinkToFit

Na profilu FB Rybomanii ukazał się właśnie List otwarty w sprawie wydarzeń podczas Rybomanii Sosonowiec. Publikujemy jego pełną treść.

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją, która miała miejsce po zakończeniu targów wędkarskich w Sosnowcu, chciałbym osobiście przeprosić za zaistniałe zdarzenie. Sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca. Pragnę jednak zapewnić, że dobrostan zwierząt nie jest pustym sloganem w naszych ustach. Ze względu na wagę sprawy potrzebowałem, wraz z zespołem, kilku dni na przeanalizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i zastanowienia się nad tym, co zrobić, aby w przyszłości takie zdarzenie nigdy nie miało już miejsca. Dziękuję za uwagi i sugestie przekazywane za pośrednictwem różnych kanałów komunikowania na moje ręce w trakcie tego tygodnia. Słowa krytyki są zasłużone i zapewniam, że wyciągnęliśmy z nich właściwą naukę. Dziękuję także za cierpliwość i komentarze, że z ostatecznym osądem wstrzymacie się Państwo do momentu przekazania przez nas szczegółowych wyjaśnień.

Zgodnie z publicznie złożoną deklaracją poniżej chciałbym przedstawić Państwu, a za Państwa pośrednictwem środowisku wędkarskiemu, wystawcom targów oraz wszystkim, dla których temat ryb jest ważny, nasze dotychczasowe ustalenia i działania.
• Zgodnie z publiczną deklaracją 12 marca przesłaliśmy do Prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Chciałbym wyjaśnić, że to działanie nie jest podyktowane chęcią przeniesienia odpowiedzialności. Zależy nam na tym, aby niezależna instytucja oceniła przebieg zdarzeń i zachowania osób oraz ustaliła, czy popełnione zostało przestępstwo.
• Prowadzimy wewnętrzną analizę zaistniałej sytuacji. Z dotychczasowych ustaleń wynika:
◦ Zgodnie z przyjętą procedurą przy wszystkich dotychczasowych edycjach targów, w których atrakcją było pokazowe akwarium, działaliśmy w modelu współpracy, w którym dostawcą i odbiorcą ryb był ten sam zakontraktowany wcześniej branżowy partner.
◦ Podczas Rybomanii Sosnowiec 2018, w wyniku splotu wielu niesprzyjających okoliczności, procedury nie zostały w pełni zastosowane. Powodem zmiany dotychczasowego modelu postępowania były niskie temperatury i zamarznięcie zbiorników wodnych. W efekcie niekorzystnej pogody nasz dotychczasowy, sprawdzony partner, z którym współpracowaliśmy przy innych edycjach, nie mógł podjąć się współpracy z nami. Po bezskutecznych próbach poszukiwania innych kooperantów, którzy zdecydowaliby się zagwarantować nie tylko dostawę, ale także odbiór ryb, zdecydowaliśmy się na rozwiązanie, które w końcowym efekcie okazało się nietrafione. Postanowiliśmy zakupić ryby bez gwarancji ich odbioru po zakończeniu targów. Równolegle rozmawialiśmy z kilkoma właścicielami akwenów, poszukując osoby, która byłaby skłonna przyjąć ryby wystawowe po demontażu pokazowego akwarium. Jedna z tych osób wyraziła zgodę, zapewniając, że odbiór odbędzie się z zapewnieniem dobrostanu ryb (odpowiednie warunki transportu, w tym natlenienie). Wstępnie umówiliśmy się z nią na odbiór ryb po zakończeniu targów. Niestety w niedzielę, już po zakończeniu imprezy w trakcie demontażu, nasz kooperant z przyczyn losowych wycofał się z wcześniejszej ustnej deklaracji. Akwarium było już wtedy przygotowywane przez właściciela do wyjazdu, woda częściowo spuszczona. Ze względu na brak możliwości zmiany harmonogramu transportu musieliśmy skorzystać z kontaktów partnerskich i instytucjonalnych, aby dotrzeć do kolejnego odbiorcy. Mimo presji czasu towarzyszącej podejmowaniu decyzji w trudnej sytuacji byliśmy przekonani, że wybraliśmy wykonawcę, który posiada wiedzę i możliwości techniczne, aby odebrać ryby z poszanowaniem ich dobrostanu. W tym miejscu chciałbym podkreślić jeszcze raz, że powyższe wyjaśnienie służy wyłącznie przedstawieniu pewnego ciągu zdarzeń i w żadnym wypadku nie jest próbą unikania odpowiedzialności.
◦ Dotychczasowe procedury nie zakładały fizycznej obecności pracownika Rybomanii podczas odbioru ryb. Zajmował się tym właściciel akwarium. Podobnie było tym razem. Proces odłowu został przeprowadzony w sposób profesjonalny przez zaufanego wieloletniego partnera targów. Nasi pracownicy stawili się na miejscu natychmiast po zaalarmowaniu przez zaniepokojonych obserwatorów. Jako pierwsi z tam obecnych zareagowali na nieprawidłowości, nakazując zaprzestania procederu. Jednocześnie ze względu na drastyczność scen pojawiły się także z ich strony prośby, aby zaprzestać filmowania. Nie zweryfikowaliśmy, czy „awaryjny” odbiorca dysponuje profesjonalnym sprzętem i zbiornikami do przechowywania ryb oraz nie wiedzieliśmy, że będzie zabijał je na miejscu czy też rozdawał przypadkowym osobom. Poprzestaliśmy na jego zapewnieniach i kierując się zaufaniem do sprawdzonego partnera, który go polecił.

Powyższy zapis zdarzeń pokazuje, że mimo procedur, które sprawdziły się w latach ubiegłych, może zaistnieć sytuacja, która je zweryfikuje. Musimy także przemyśleć formułę wykorzystania akwarium. W tej kwestii Państwa sugestie i uwagi, które do nas docierały, są bardzo cenne. Nawet jeśli w przyszłości na targach pojawią się żywe ryby, będą pod specjalną opieką. Przygotujemy też specjalny sprzęt, zbiorniki i pompy, które w awaryjnej sytuacji zapewnią zwierzętom odpowiednie warunki.

Zdarzenie z Sosnowca uświadomiło nam, że w kontekście traktowania ryb, to co jest oczywistością dla pasjonatów wędkarstwa, niekoniecznie jest wiedzą powszechną. Zabrakło wrażliwości i świadomości ekologicznej. Podjęliśmy więc decyzję, że w ramach Rybomanii chcielibyśmy rozpocząć projekt edukacyjny uświadamiający społeczeństwo, że ryby są żywymi istotami, którym należy się szacunek. Akcja będzie skierowana do szerokiej publiczności, choć w szczególności chcielibyśmy skupić się na edukacji młodzieży. Jednocześnie deklarujemy, że oprócz akcji edukacyjnej będziemy wspierać wybrane organizacje w zarybianiu polskich wód. Informacje na ten temat będziemy Państwu przekazywać na bieżąco za pośrednictwem naszych kanałów informacyjnych w social mediach.

Mam nadzieję, że informacje i wyjaśnienia, jakie Państwu przekazałem w niniejszym liście, pozwolą na przezwyciężenie niechęci i braku wiary w szczerość naszych intencji i umożliwią realizację planowanych projektów wspólnie z Państwem. Zachęcam do kontaktu ze mną i przekazywania swoich sugestii.

Bartosz Dembiński
Dyrektor Targów Rybomania
Międzynarodowe Targi Poznańskie

Jeśli chciałbyś/chciałabyś poinformować nas o ważnym wydarzeniu, pisz na adres: redakcja@wedkarstwo24.com

shrinkToFit